Onze 7 voorwaarden

Aankoopbeleid Vastgoed

 

Onze 7 voorwaarden

1. Uitsluitend aankoop van projecten die beneden de reguliere marktprijs kunnen worden ingekocht, gebaseerd op een marktbenadering vanuit risico-beperkend en pessimistische perspectief en niet uitsluitend met een puur speculatief oogmerk. Hierbij kan worden gedacht aan het aankopen via banken of rechtstreeks van eigenaren in nood.

2. Aankoop moet gebaseerd zijn op een bewezen behoefte en vraag vanuit ons eigen netwerk en is dus gebaseerd op gedegen (intern) marktonderzoek. Hierdoor is een succesvolle doorverkoop aan de eind-koper/eind-belegger waarschijnlijker en neemt de kans op een goed rendement toe.

3. Uitsluitend aankoop van objecten waar TAOLIS/Hannibal Europe B.V. een aanzienlijke meerwaarde kan bieden door inzet van haar eigen netwerk en team. Hierdoor kan het verwachte rendement verder worden verbeterd.

4. Met het oog op risicospreiding zal een divers portfolio met meerdere typen objecten worden samengesteld.

5. Bouwen volgens een innovatieve en milieubewuste methode met energiezuinige en duurzame woningen als norm. Daarnaast resulteert de innovatieve bouwmethode in een gunstigere bouwprijs. In combinatie met een scherpe inkoopprijs, vergroot dit de kans op een substantieel rendement.

    Onze 7 voorwaarden

    6. Samenwerking met andere partijen indien dit gunstig is voor de risico-rendement- verhouding. Bijvoorbeeld in het geval van seniorenresidenties, waarbij met potentiële exploitanten een overeenkomst wordt gesloten alvorens het onroerend goed aan te kopen. Op deze manier kan het risico voor investeerders worden beperkt.

     7. Het project is sterk onderscheidend op één of meer belangrijke aspecten.